Pomiń linkiStrona główna | Regulamin
 

Regulamin Księgarni internetowej św. Jerzego

§1.

Postanowienia ogólne.

 1. Użytkownikiem Portalu może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i nie została wykluczona przez Administratora Portalu.
 2. Portal jest witryną służącą prezentacji, promocji i reklamie przedsiębiorców, ich towarów i usług, w szczególności poprzez naniesienie ich szczegółowej lokalizacji na elektronicznej aplikacji mapowej na terenie Polski, na podstawie danych dostarczanych przez przedsiębiorców (zwanych dalej Partnerami)
  w ramach odrębnych umów.
 3. Portal jest tworzony i zarządzany przez Księgarnie Internetową św. Jerzego.
 4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Portalu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres: esprzedaz(at)ksiegarnia-katolicka.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej Portalu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 6. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej Portalu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

§2.

Korzystanie z portalu.

 1. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Portalu do przestrzegania obowiązującego w  Polsce prawa oraz postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik korzysta z Portalu na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Portalu.
 3. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w sposób powodujący przeciążanie łącza.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.
 5. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Portalu bez pisemnej zgody Właściciela Portalu.
 6. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Portalu.
 7. Dane uzyskane za pomocą Portalu mogą być wykorzystywane jedynie
  w celach prywatnych Użytkownika, przez co rozumie się, że dane powyższe nie mogą być wykorzystywane do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (każdego rodzaju), a także jakiejkolwiek innej działalności publicznej, chyba, że jego podstawą jest odrębna umowa.
 8. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Właściciela Portalu umieszczać w innych portalach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Portalu
 9. Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania
  z Portalu bez ostrzeżenia, za naruszenie w sposób istotny któregokolwiek postanowienia Regulaminu. Użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

§3.

Korzystanie z Konta Użytkownika.

 1. Użytkownik ma prawo aktywować i korzystać z Konta Użytkownika.
 2. Konto Użytkownika można aktywować po dokonaniu rejestracji w Portalu poprzez podanie danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e- mail, a także login i hasło.
 3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Portalu są poufne.
  W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)".
 4. Użytkownik aktywując Konto Użytkownika zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do konfiguracji Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik aktywując Konto Użytkownika może zgodzić się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail.
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§4.

Wypowiedzi użytkowników.

 1. Wypowiedzią Użytkownika (zwaną dalej Wypowiedzią) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Portalu. Są to
  w szczególności: wypowiedzi, komentarze i oceny o Partnerach, towarach
  i usługach a także o Portalu.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Wypowiedzi. Odpowiedzialność za swoje Wypowiedzi ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik nie może redagować Wypowiedzi w sposób sugerujący, że nie jest on autorem wypowiedzi, a szczególnie, że autorem wypowiedzi jest Portal.
 4. Wypowiedź nie może: 
  -zawierać danych osobowych lub teleadresowych,
  -zawierać odnośników do innych portalów,
  -zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Portalu między innymi wirusów i ataków SQL injection, świadomie wprowadzać w błąd,
  -naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności,
  -nosić znamion reklamy bądź innego materiału lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym
 1. Portal zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego Wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania Wypowiedzi naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.  

§5.

Odpowiedzialność Portalu.

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania przez Użytkowników niniejszego Regulaminu.
 2. Portal dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Portalu były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego
  w pełni zagwarantować.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Partnerów towary
  i usługi, w szczególności za ich jakość, bezpieczeństwo lub legalność, nie ponosi też odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność ich opisu.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zdolności Partnerów do dokonywania transakcji.
 5. Portal nie jest stroną jakichkolwiek transakcji, które doszły do skutku dzięki Portalowi.
 6. Portal nie ponosi za te transakcje odpowiedzialności.
 7. Portal nie jest stroną w ewentualnych sporach pomiędzy Użytkownikiem
  a Partnerem.
 8. Portal ponosi jedynie odpowiedzialność wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Serdecznie Zapraszamy !

koszyk

Twój koszyk jest pusty. Historia zamówień

na Skróty


newsletter

Zarejestruj się na stronie za darmo, i otrzymuj powiadomienia o nowościach każdego miesiąca. Otrzymuj informacje o promocjach bezpośrednio na swój e-mail!


Stare newslettery